Copyright gedesign

Deze website is eigendom van Gedesign. Gedesign zal er alles aan doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om op deze website actuele en correcte informatie te verschaffen, maar geeft geen enkele garantie of zekerheid ten aanzien van de juistheid of de volledigheid van de verschafte informatie. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan informatie bevindende op deze website.

Gedesign is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel in welke vorm dan ook voortvloeiend uit uw bezoek aan of ontoegankelijkheid van deze website of uit uw vertrouwen ten aanzien van de op deze website verschafte informatie, waaronder, maar niet uitsluitend, virussen die uw computerapparatuur, software of gegevens kunnen infecteren.

Alle auteursrechten op deze website evenals de naam Gedesign zijn eigendom van Gedesign, tenzij anders aangegeven. Niets van deze website mag voor commercieel gewin worden gedistribueerd of verkocht; niets van deze website mag hoe dan ook worden gewijzigd of in welk ander materiaal dan ook worden opgenomen, hetzij geprint of in elektronische vorm, alvorens toestemming te hebben gekregen van Gedesign.